Hiển thị kết quả duy nhất

Hệ thống này bao gồm tất cả những thiết bị máy móc quan trọng, sử dụng trong việc sửa chữa xe lưu động hay còn được gọi là mobile service .