Hiển thị tất cả 3 kết quả

Cẩu móc động cơ hay còn gọi là cẩu máy được dùng để móc động cơ máy và thiết bị sau đó di chuyển ra khỏi bề mặt muốn lấy và di chuyển trong nhà xưởng